Dec 3, 2012

Hryhorii Skovoroda's 290 Birthday

Hryhorii Skovoroda's 290 Birthday